Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος

Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής»