Σπυρίδων Κίντζιος

Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΚαθηγητής της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης