Σωτήρης Ριζάς

Διευθύνων Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών και ο συγγραφέας