Σόφη Μιχαηλίδου

Διευθύντρια Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας