Σόνια Τάνταρου Κρίγγου

Πρόεδρος του  Δ.Σ. του ΚΕΘΙ  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτριακαι Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων