Σωκράτης Φάµελλος

 Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας