Σοφοκλής Σοφοκλέους

Πανεπιστημιακός, Ιδρυτής και Προέδρος του Κέντρου Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς