Σοφία Παπαδημητρίου

Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων