Σόφη Λάμπρου

Συν-ιδρύτρια, Impact Hub Athens, Αγορά της Κυψέλης (Ελλάδα)