Σωκράτης Φάμελλος

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας · Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)