Σιάπικας Κων/νος

Μηχανολόγος Μηχανικός της Ecosun και Καρνάτσος Ηλίας, υπέυθυνος ανάπτυξης δικτύου της Ecosun