Σαράντης Κουγιού

Δρ. Συντονιστής Τομέα Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) ΕΚΔΔΑ