Σ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ

Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας ΕΚΚΕ.