Σ. Κίτσου

Δικηγόρος, με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (ΕΚΠΑ) καθώς και σε Media and Cultural studies (University of Sussex).