Ρωμανός Ιωαννίδης

Δρ. Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο