Ρόκος Δημήτριος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δήμητρα Μπίθα Αναπληρώτρια Γενικη Δ/ντρια Κτηματολογίου