Πρόδρομος Ζάνης

Καθ. Tμήμα Γεωλογίας, Σχολή θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης