Πλατής Χαράλαμπος

Διευθύνων Σύμβουλος, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών-ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. ( Ελληνικό Ινστιτούτο DRGs)