Πλαπούτας Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821