Πέτρος Πιζάνιας

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστήμιο