Πέτρος Παπαπολυβίου

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου