Πέρσα Ζέρη

Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου