Πέρρος Ραπανάκης

Πρόεδρος Συλλόγου «Κωστάκης Μεσογίτης»- Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ.