Περιστέρας Βασίλειος

Eπίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, και IT Strategic Analyst, General Secretariat Council of the European Union