Παύλος Σούρλας

Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών