Παύλος Μυριανθεύς

Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικολογίας Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και μέλος της Συγκλήτου ΕΚΠΑ