Πατηράκη Ελισάβετ

Καθηγήτρια Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας Ανακουφιστικής Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ