Πασχάλης Καστανάς

Eπικεφαλής του τομέα Βιώσιμων Συσκευασιών, Nestlé Ελλάς