Πάρβη Πάλμου

B.Sc. M.A. ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο University of Indianapolis όπου πήρε το πτυχίο Master in Clinical Psychology