Πάρις Τσάρτας

Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο