Παπαζαρίφης Αναστάσιος

Στέλεχος του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης