Παραράς Ιωάννης

ΠΕ17 – Ηλεκτρονικός, Μεταπτυχ. ΕΑΕ, Διευθυντής Ειδικού Επαγγελματικού Γ/σίου- Λυκείου Αιγάλεω, μέλος της επιτροπής που μεταρρύθμισε τα ΤΕΕ Ε.Α. σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓY.-Λ