Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Προϊστάμενος Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης