Παντολέων Σκάγιαννης

Oμότιμος καθηγητής Πολιτικής των Υποδομών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης