Παντελής Σαββίδης

Δημοσιογράφο, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του ΑΠΘ