Παντελής Πουλάκης

Μηχανικός της αποστολής ExoΜars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Ελλάδα.