Παναγιώτης Ζαφείρης

Καθηγητής, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου