Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Καθηγητής Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ