Παναγιώτης Γκλαβίνης

Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής