Παναγιώτης Ευστρατίου

Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών - Σύμβουλος Επικρατείας