Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος