Παναγιώτα-Αντωνία Πετσετίδη

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών