Οντέτ Βαρών-Βασάρ

Iστορικός και μεταφράστρια γαλλικής λογοτεχνίας.