Ντίνα Αδαμοπούλου

Ιστορικός, Αρχειονόμος, Διευθύντρια Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας (ΓΑΚ Ύδρας)