Νίκος Πασαδάκης

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών  Πόρων και Διευθυντής τού Μεταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου