Νίκος Κουρουνάκης

Σύμβουλος ΕΕ , Founding Member of the PM² Alliance