Νίκος Κούκης

Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού