Νίκος Φιντικάκης

Aρχιτέκτονας, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων