Νίκος Αναστασιάδης

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας