Νικόλαος Γιατρομανωλάκης

Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού